VESSAN Invest zajišťuje realizaci celého cyklu investičně stavebních projektů.

Development ve VESSAN Invest – to je kreativní práce založená na analýze podrobných marketingových, statistických a dalších výzkumech a výpočtech. Důležitým ukazatelem je efektivita realizace všech projektů realizovaných bezprostředně realitní kanceláří VESSAN Reality. Každý objekt se realizuje individuálně podle přesných plánů architektů a designérů projektů a vždy podle možností konkrétního pozemku a jeho okolí. Pokud klient svěří celý cyklus činností spojený se získáním nemovitosti včetně jejího zařízení kanceláři VESSAN Reality, bude určitě spokojen s výsledkem i s výší vynaložených prostředků.

Etapy realizace projektu Rolujte kolečkem myši
1 Sestavení investičních návrhů

Neustálý monitoring a analýza statistických údajů dovolují definovat aktuální potřeby trhu a také co nejpřesněji vyjádřit požadavky investorů (pozemky k výstavbě bytových komplexů, komplexy rodinných domů, rekonstrukce činžovních domů, apod.)

#
# # #
2 Rozpočet projektu a určení finančního modelu.

Zpracování finančního modelu zahrnuje ocenění rizik a termínů realizace projektu. Toto dovoluje stanovit optimální rozpočet projektu a maximálně ho finančně zefektivnit.

3 Due Diligence a vyřízení majetkových práv.

Zpracování podrobného právního a účetního auditu. Vyřízení majetkových práv v souvislostech s právními předpisy a budoucím určením účelu objektu.

4 Stanovení Architektonické koncepce

Společná práce s architektonickou kanceláří na rozpracování koncepce nejlepšího využití nemovitosti v souladu s potřebami trhu a současnými standardami. Rozpracování a optimalizace plánů objektu nemovitosti.

5 Zpracování urbanistické dokumentace a získání UR a stavebního povolení.

Provedení inženýrských a projekčních prací, sběr základních povolení z různých institucí. Výsledkem dané etapy je získání územního a stavebního povolení

#
6 Organizace stavby a stavební dozor.

Výběrové řízení na generálního dodavatele stavby, uzavření smluv, koordinace prací dodavatelů, technický dozor, kontrola dodržování termínů a rozpočtu.

7 Zajištění financování.

Určení zdrojů a způsobu využití finančních prostředků pro zajištění stavby, rozpracování struktury půjček, organizace aktivit s cílem získat pozitivní pohled bankovních domů a budoucích odběratelů na investující společnost a na projekt.

#
8 Marketingová strategie a řízení prodeje.

Budování obchodní značky (brand building). Vytváření koncepce reklamy a vyhodnocování její úspěšnosti. Právní servis pro odběratele „na klíč“.

9 Dokončení stavby.

Kontrola kvality. Popis objektu a určení využití jednotlivých jeho částí. Kontrola předání dokončených částí objektu vlastníkům a nájemcům.

10 Správa objektů

Správa objektů a technické využití postavených objektů v zájmu vlastníků a nájemců a dle jejich požadavků.

Naše objekty
Naše objekty
Jdeme cestou zdokonalování a vedeme dialog s klientem

Úkolem VESSAN Invest je rychle a přesně reagovat na tendence a potřeby trhu. Stavíme na výsledcích práce naší kanceláře a pravidelně provádíme analýzu statistických výsledků a obecných ukazatelů prodeje. Vytváříme klientovi podmínky, které očekává, a jsme připraveni v jeho zájmu hledat nestandardní řešení. Nové služby, nabízené kanceláří, tvůrčí přístup ke všem problémům a stálý produktivní dialog s klientem, jsou zárukou úspěšné spolupráce s námi.

Spojte se s námi